Zápis dětí do 1. tříd - distanční forma

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

vzhledem ke stávající epidemiologické situaci proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 online formou.


Od 1. do 16. dubna 2021 přihlašujte své děti k zápisu do 1. tříd.

1) Zde vyplňujete žádost o přijetí na naši školu (klikněte na následující obrázek)

 • Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů.
  V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.
 • Dokončete registraci.
 • Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí/žádost o odklad k povinné školní docházce a registrační číslo uchazeče.
 • Žádosti poté doručte do školy (v případě žádosti o odklad včetně příloh), a to některým z následujících způsobů:
  • Datovou schránkou školy s elektronickým podpisem (epdrh3h)

  • E-mailem (skola@zsnachtu.cz nebo silova@zsnachtu.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  • Vytiskněte, napište datum, podepište a odešlete poštou na adresu školy: ZŠ, Náchodská 18, 541 03 Trutnov
  • Vytiskněte, napište datum, podepište a vhoďte v obálce do schránky, která je umístěna za vstupní brankou hlavní budovy školy
  • Vytiskněte, napište datum, podepište a přineste na sekretariát školy (sekretariát školy otevřen ve všední dny od 8 – 14 hod., vyjma období velikonočního volna)

2) Pokud nemůžete podat žádost elektronicky, je pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 • Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí – pátek 8.00 - 14.00 hod. (vyjma období velikonočního volna) a zazvoňte na zvonek označený „Sekretariát“
 • Vyplňte jeden z formulářů (viz. tiskopisy ke stažení):

  a) žádost o zápis

  b) žádost o odklad

3) Na základě doručení žádosti „O zápis dítěte k plnění povinné školní docházky“, resp. „O odkladu dítěte povinné školní docházky“ Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo. To Vám sdělíme prostřednictvím e-mailu.

4) Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. dubna 2021 na webových stránkách a venkovní vývěsce školy (hlavní budova školy).

Pozn.: Pokud žádáte o přijetí dítěte do Montessori vzdělávacího systému, uveďte na žádosti za jméno dítěte velké M (např. Jan Novák „M“).

Tiskopisy ke stažení