Projektový den - Lidské tělo

V pátek 21. února proběhl na naší škole projektový den, jehož ústředním tématem bylo lidské tělo. Chtěli jsme tento den pojmout hodně prakticky, a tak jsme oslovili paní magistru Kotykovou, která velmi ochotně sehnala 14 studentů z trutnovské „zdrávky“ a společně nám připravili úžasný program, za což jim patří veliký dík. Žáci se seznámili s hlavními zásadami první pomoci, vyzkoušeli si resuscitaci, obvazovou techniku a procvičili si základní způsoby ošetření při masivním i drobném krvácení. Další program byl potom připraven v tělocvičně, kde děti zhlédly představení „Mám chytré tělo“, ve kterém se mimo jiné dozvěděly, jak fungují jednotlivé orgány v těle, co se v našem těle odehrává při stresu a jakým způsobem se mu můžeme bránit. Věříme, že si tento den všichni užili a nabyté dovednosti a vědomosti jim budou ku prospěchu.

I. Šílová