Informace k přijímacímu řízení na střední školy

  • termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 8. června (na úterý 9. června pro obory vzdělání osmiletých gymnázií); náhradní termín je stanoven na úterý 23. června
  • uchazeč koná přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí
  • pozvánka na přijímací zkoušku by měla být zaslána na mail, který je uvedený na přihlášce
  • uchazeči konají přijímací zkoušku pouze jednou, ale prodlouží se čas trvání přijímací zkoušky (test z českého jazyka trvá 70 min., test z matematiky trvá 85 min.)
  • nejpozději 16. června (v případě osmiletých gymnázií do 17. června) musí ředitel střední školy vyhlásit výsledky přijímacího řízení
  • nepřijatým uchazečům ředitel neprodleně odešle rozhodnutí o nepřijetí (do 3 dnů ti, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí nikoliv „odvolání proti nepřijetí“)
  • do 23. června musí uchazeč o studium (za předpokladu, že je přijatý) odevzdat zápisový lístek, který musí být potvrzený základní školou
  • další kola přijímacího řízení se konají se stávající právní úpravou, akorát je zkrácen termín pro odevzdání zápisových lístků – pouze 5 pracovních dnů

Informace