Klíčové kompetence a kulinární tradice

Cíl projektu je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím tématu jídlo, vaření, stolování a pěstování. Jde o mnohovrstevnaté téma, jež umožňuje rozvíjet prakticky všechny klíčové kompetence.

Úkolem školy je program ověřit v plném rozsahu ve výuce. Jde o 13 vyučovacích hodin a exkurzi na farmu.

Naše první hodiny se věnují tématu nápoje. Děvčata byla rozdělena do pracovních skupin na kuchaře, odborníky na výživu a novináře, vědce a inspektory. Během ověřování programu se na těchto pozicích všechna děvčata vystřídají. Na závěr každé hodiny probíhá ochutnávka toho, co se během hodiny připraví.

J. Kroužková