Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. se proměnili žáci deváté třídy v Mikuláše, čerty a anděly. Nejprve navštívili s připraveným projevem děti ve školce. Pro všechny to byl velký zážitek. I přes počáteční slzičky některých nejmladších účastníků se návštěva vydařila a všichni si odnesli mikulášskou odměnu. Poté se družina vydala mezi žáky 3. – 5. třídy. Po návštěvě všech tříd vypukly andělské a čertovské hry. Celé dopoledne se moc vydařilo. Děkuji všem žákům mé třídy, kteří se na tento den pečlivě připravili! Další velké díky patří všem, kteří nám pomohli s organizací, zapůjčením kostýmů a ostatních rekvizit! :-)

E. Peterová