Moritzburg a Drážďany 2020

Ve středu 26. února si někteří žáci naší školy museli přivstat. V pět hodin ráno odjížděl od školy autobus, který zájemce dopravil do německého Saska na prohlídku zámku Moritzburg a města Drážďan. Řidiči nás v pohodlí a na čas dopravili na místo naší první zastávky a my měli zámek Moritzburg jako na dlani. V autobuse jsme se ještě měli možnost občerstvit, venku se mezitím umoudřilo počasí. Vzápětí jsme se už nechali vtáhnout do pohádky. Tento zámek je totiž známý tím, že se tu natáčela jedna z nejkrásnějších filmových pohádek Tři oříšky pro Popelku. Prošli jsme se po schodišti, na kterém Popelka ztratila svůj střevíček, a uvnitř zámku jsme si prohlédli speciální výstavu, která se zde letošní zimu k této pohádce koná. Spousta z nás neodolala možnosti vyzkoušet si kostýmy, které herci měli v pohádce na sobě. Kolem poledne jsme se přesunuli do Drážďan. Prohlídku města jsme začali návštěvou Muzea hygieny, kde jsme se pokochali stálou výstavou „Člověk jako dobrodružství“ s mnoha interaktivními exponáty. Z muzea jsme se vydali pěšky do centra města, abychom mohli na vlastní oči spatřit drážďanské barokní skvosty, mezi nimiž nejvíce vynikají renovovaný kostel Frauenkirche a Zwinger. Paní průvodkyně nás zahrnovala spoustou zajímavých informací, takže jsme se mimo jiné dozvěděli, že kostel byl po náletech během 2. světové války zničen a jeho trosky ponechány jako připomínka válečných hrůz. K rekonstrukci kostela se přistoupilo až po znovusjednocení Německa a v roce 2005 byl slavnostně znovu vysvěcen. Naše další kroky směřovaly do nákupního centra, kde děti dostaly možnost utratit nějaké ty peníze, což je oblíbenou kratochvílí, bez které se nemůže obejít snad žádný výlet. Po nákupech jsme prošli přes Brühlské terasy na smluvené místo a příjemně znaveni jsme usedli do autobusu. Cestou jsme měli dostatek času na vstřebání všech zážitků i nových poznatků. Ve 22 hodin jsme dorazili zpět k naší škole.

A. Musilová, A. Patková, I. Šílová