Nástup žáků do školy - 2. stupeň

Žádáme rodiče, aby obratem poskytli závaznou informaci třídním učitelům, zda jejich dítě nastoupí od 8. 6. 2020 do školy. Vstup do školy se může uskutečnit pouze při respektování níže uvedených bodů:

  • dobrovolná docházka do školy
  • skupiny max. do počtu 15 žáků
  • výuka formou konzultací (žáci si připraví konkrétní dotazy k výuce)
  • dodržování přísných hygienických nařízení
  • docházka do školy max. 4x týdně na 1 - 3 hodiny dle rozpisu předmětů
  • bez obědů (není možné organizačně zabezpečit)
  • před prvním vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení
  • s sebou do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení
  • distanční výuka i nadále pokračuje