Organizace krajského kola AO

Aktualizujeme propozice pro krajské kolo AO v kategoriích CD, EF a GH ve školním roce 2019/20:

Lhůta pro odevzdání řešení krajského kola se prodlužuje do 31. 3. 2020.

Rozsah krajského kola se upravuje.

Krajské kolo má následující části:

- Přehledový online test

- Domácí část

- Praktická (pozorovací) část

- Prezenční část se z důvodu uzavření škol neuskuteční.

Řešení krajského kola letos umožníme odevzdat i elektronicky. Podrobné instrukce zveřejníme v průběhu příštího týdne.


Ústřední komise AO (odkaz na stránky AO)