Organizovaný trénink sportovců na vnitřním a vnějším sportovišti

Od 25. 5. dochází k zásadnímu rozvolnění dosud přijatých omezení týkajících se sportu. Oproti předchozí úpravě dochází k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat, a především k umožnění využívat související vnitřní prostory sportoviště. Trvající omezení týkající se organizovaného sportu pak platí shodně pro vnitřní a vnější sportoviště.

Vyplývá to z Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555 (dále jen „Usnesení 555 ) a jeho přílohu č. 1 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Příloha č. 1 ).

Omezení jsou formulována takto:

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob, jedná se tedy o veškeré osoby na jednom sportovišti;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce realizační tým tedy není z výjimky vyňat, a tudíž jeho členové mají/nemají povinnost užívat ochranu dýchacích cest podle obecných pravidel (Příloha č. 9 Usnesení 555). Dle doplňujícího výkladu pak povinnost nošení ochrany dýchacích cest nemají rozhodčí.
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.